Konkurs z diodą

Najbezpieczniejszym algorytmem szyfrującym spośród wymienionych jest:
To jest pytanie archiwalne.
Poprawna odpowiedź: Twofish
Brak Twojej odpowiedzi na to pytanie.

dobreprogramy.pl © KONKURS Z DIODĄ